PN-EN ISO 7010:2020-07 - wersja polska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono znaki bezpieczeństwa przeznaczone do celów zapobiegania wypadkom, ochrony przeciwpożarowej, informacji o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Kształt i barwa każdego znaku bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projektowanie symboli graficznych jest zgodne z ISO 3864-3. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich miejsc, w których wymagane jest rozwiązanie problemów dotyczących bezpieczeństwa ludzi. Normy tej jednak nie stosuje się do oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie, w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w niektórych punktach niniejszego dokumentu i wieloczęściowej ISO 3864. W niniejszym dokumencie określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które można skalować do celów reprodukcji i stosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7010:2020-07 - wersja polska
Tytuł Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
Data publikacji 26-11-2021
Liczba stron 306
Grupa cenowa XG
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza EN ISO 7010:2020 [IDT], ISO 7010:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7010:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02 - wersja angielska, PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 701
ICS 01.080.10, 01.080.20