PN-EN IEC 61300-3-35:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-35: Badania i pomiary -- Kontrola wzrokowa złączy światłowodowych i transceiverów z portami światłowodowymi

Zakres

Niniejsza część serii IEC 61300 dotyczy kontroli wzrokowej i klasyfikacji zanieczyszczeń (usuwalnych cząstek na powierzchni włókna/feruli), rys i defektów (nieusuwalnych uszkodzeń powierzchni włókna/feruli). Wymagania dotyczące kontroli oparte są na normie IEC TR 62627-05. Wskazówki dotyczące usuwania zanieczyszczeń z włókien/ferul znajdują się w IEC TR 62627-01, a zalecenie podane jest w Załączniku E. Kontrola wzrokowa jest uzupełnieniem badań i nie zastępuje pomiaru parametrów eksploatacyjnych, takich jak tłumienie i straty odbiciowe lub parametry powierzchni czoła feruli. Podane wymiary są tak dobrane, aby można je było łatwo oszacować. Pod kątem wad i zarysowań należy sprawdzać nie tylko strefy A i B na włóknie, lecz całą powierzchnię styku (na której dwa włókna/ferule stykają się gdy są połączone) musi zostać sprawdzona pod kątem zanieczyszczeń (średnica do 250 μm dla ferul cylindrycznych i cała powierzchnia feruli dla ferul prostokątnych).
Celem niniejszej normy jest:
- określenie minimalnych kryteriów, które musi spełnić mikroskop, aby był zgodny z niniejszą normą;
- określenie procedury i kryteriów kontroli powierzchni czoła światłowodów pod kątem czystości w celu ustalenia, czy powierzchnie czołowe nadają się do użytku. Wszystkie interfejsy optyczne złączy (seria IEC 61755 i seria IEC 63267) są oparte na fizycznym kontakcie między rdzeniami włókien;
- podanie kryteriów ilościowych do analizy obrazów powierzchni czołowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61300-3-35:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-35: Badania i pomiary -- Kontrola wzrokowa złączy światłowodowych i transceiverów z portami światłowodowymi
Data publikacji 13-06-2023
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61300-3-35:2022 [IDT], IEC 61300-3-35:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-3-35:2015-12 - wersja angielska
ICS 33.180.20