PN-EN IEC 61300-2-5:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-5: Badania -- Skręcenie/twist

Zakres

Celem niniejszej części IEC 61300 jest określenie zdolności elementu mocującego kabel w badanym urządzeniu (DUT) do wytrzymania obciążeń skrętnych, które mogą wystąpić podczas instalacji i normalnej eksploatacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61300-2-5:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-5: Badania -- Skręcenie/twist
Data publikacji 13-06-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61300-2-5:2022 [IDT], IEC 61300-2-5:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61300-2-5:2011 - wersja angielska
ICS 33.180.20