PN-EN IEC 61755-2-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Optyczne interfejsy złączowe do włókien jednomodowych -- Część 2-2: Parametry połączenia fizycznego włókien jednomodowych z nieprzesuniętą dyspersją -- Kontakt kątowy

Zakres

Niniejsza część IEC 61755 definiuje zbiór zalecanych warunków, które powinno spełniać połączenie światłowodów jednomodowych, w celu spełnienia wymagań dotyczących tłumienia i strat odbiciowych (RL) połączenia fizycznego (APC) losowo dobranej pary włókien szlifowanych niekątowo. Model wykorzystuje światło o Gaussowskim rozkładzie natężenia w określonej średnicy pola modu (MFD), do określenia klas tłumienia, w oparciu o niedopasowanie średnic pól modów MFD oraz wielkość bocznych i kątowych przesunięć rdzeni światłowodów. Klasy tłumienia i strat odbiciowych RL są zdefiniowane w IEC 61755-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61755-2-2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Optyczne interfejsy złączowe do włókien jednomodowych -- Część 2-2: Parametry połączenia fizycznego włókien jednomodowych z nieprzesuniętą dyspersją -- Kontakt kątowy
Data publikacji 13-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61755-2-2:2022 [IDT], IEC 61755-2-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61755-2-2:2007 - wersja angielska
ICS 33.180.20