PN-EN IEC 62368-3:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów

Zakres

Ta część IEC 62368 ma zastosowanie do sprzętu przeznaczonego do dostarczania i odbierania energii roboczej za pośrednictwem kabli komunikacyjnych lub portów. Obejmuje ona szczególne wymagania dotyczące układów, które są przeznaczone do przesyłania energii DC z urządzenia będącego źródłem zasilania (PSE) do urządzenia zasilanego (PD).
Przesył energii używa napięć ES1 i ES2 lub w bardzo specyficznych przypadkach poziomy napięcia ES3.
PRZYKŁADY
- Do przesyłu energii z użyciem napięcia na ES1: USB, PoE, ISDN S0; itp.
- Do przesyłu energii z użyciem napięcia na ES2: Analogowy telefon; ISDN U itd.
- Do przesyłu energii z użyciem napięcia na ES3: Energia zasilająca wykorzystywana przez operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstwa eksploatujące linie telekomunikacyjne (na przykład obwody RFT, takie jak linia zasilana HDSLx, SHDSLx, VDSLx, G.fast)


UWAGA Każdy kabel wyposażony w złącze zdefiniowane przez normę przemysłową, co pozwala na przekazywanie energii D.C. między urządzeniami jest uważany za kabel komunikacyjny, nawet jeśli komunikacja nie odbywa się. Na przykład, kabel USB może być stosowany tylko do ładowania baterii przenośnego urządzenia.
Ta część IEC 62368 nie ma zastosowania do urządzeń wykorzystywanych jako PSE i PD z prawnie zastrzeżonymi złączami do przesyłu energii.
Niniejsza grupa publikacji dotyczących bezpieczeństwa jest przeznaczona głównie do stosowania jako norma bezpieczeństwa produktów w odniesieniu do produktów wymienionych w zakresie normy, ale powinna być również wykorzystywane przez komitety techniczne w przygotowywaniu norm dla produktów podobnych do tych, o których mowa w zakresie tej normy, zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 104 i LSO / LEC Guide 51.
Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie, do korzystania z podstawowych publikacjach dotyczących bezpieczeństwa i / lub grup publikacji bezpieczeństwa w przygotowaniu swoich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62368-3:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów
Data publikacji 26-08-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62368-3:2020 [IDT], IEC 62368-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60950-21:2005 - wersja polska
ICS 33.160.01, 35.020