PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące następujących zagadnień dotyczących
okablowania informatycznego:
a) specyfikacja instalacji, dokumentacja i procedury zapewnienia jakości;
b) dokumentacja i administracja;
c) eksploatacja i obsługa.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich typów okablowania informatycznego, w tym systemów okablowania strukturalnego projektowanych zgodnie z serią norm EN 50173.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony przeciwporażeniowej, bezpiecznej mocy optycznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itd.) oraz zgodności elektromagnetycznej (EMC) nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej i są objęte innymi normami i przepisami. Jednak informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu tych norm i przepisów.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 71
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - wersja polska, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 - wersja polska, PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02 - wersja angielska
ICS 35.110
Elementy dodatkowe PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04E