PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe

Zakres

Powyższa norma określa okablowanie strukturalne znajdujące się wewnątrz oraz pomiędzy budynkami biurowymi lub przestrzeniami biurowymi znajdującymi się wewnątrz innych typów budynków.
Obejmuje okablowanie symetryczne oraz okablowanie światłowodowe.
Niniejsza norma określa bezpośrednio lub poprzez odwołania do normy EN-50173-1:
— strukturę oraz minimalną konfigurację okablowania strukturalnego obecną w przestrzeni biurowej;
— interfejsy w gniazdach telekomunikacyjnych (TO);
— wymagania dotyczące wydajności łączy oraz kanałów okablowania;
— wymagania dotyczące implementacji oraz opcje;
— wymagania dotyczące charakterystyk dla komponentów okablowania;
— wymagania dotyczące zgodności i procedury weryfikacji.
W niniejszej normie wzięto pod uwagę wymagania określone w normach aplikacyjnych wymienionych w EN 50173-1.
Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pozostają poza zakresem niniejszej normy i są przedstawione w innych normach i przepisach. Jednakże informacje podane w tej normie mogą być pomocne w spełnieniu wymagań innych normach i przepisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe
Data publikacji 12-07-2018
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50173-2:2008 - wersja polska, PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50173-2:2008/AC:2014-10 - wersja polska
ICS 35.110, 33.040.50