PN-EN 50173-1:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono:
a) strukturę i konfigurację podsystemów okablowania szkieletowego użytego w systemach okablowania strukturalnego w określonych typach zabudowań i/lub przestrzeni zdefiniowanych w innych normach z serii EN 50173;
b) wymagania dotyczące charakterystyk transmisyjnych i środowiskowych kanału, odnoszące się do norm z serii EN 50173 (uwzględniające wymagania określone w normach aplikacyjnych wymienionych w Załączniku F);
c) wymagania dotyczące charakterystyk łącza, odnoszące się do norm z serii EN 50173;
d) implementacje wzorcowe okablowania szkieletowego, odnoszące się do norm z serii EN 50173;
e) wymagania dotyczące charakterystyk komponentów, odnoszące się do norm z serii EN 50173;
f) procedury badania mające na celu sprawdzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi parametrów transmisyjnych dla okablowania zgodnie z normami serii EN 50173.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej i są zawarte w innych normach i przepisach. Jednak informacje podane w niniejszej Normie Europejskiej mogą być pomocne w spełnieniu wymagań podanych w tych normach i przepisach.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-1:2018-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 12-07-2018
Liczba stron 182
Grupa cenowa XD
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50173-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50173-1:2011 - wersja polska
ICS 35.110, 33.040.50