PN-EN 50173-1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50173-1:2018-07 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zaproponowano złagodzenie, modyfikację, uaktualnienie parametrów i wymagań użytych w Normie Europejskiej EN 50173-1:2007. Wprowadzono nowy normatywny Załącznik I " Procedury badań w celu uzyskania zgodności z normami serii EN 50173. Poprawiono liczne podrozdziały, tablice i rysunki

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50173-1:2011 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 21-02-2013
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 180
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50173-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50173-1:2009 - wersja polska, PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 - wersja polska
ICS 35.110, 33.040.50
Zastąpiona przez PN-EN 50173-1:2018-07 - wersja angielska