PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

Zakres

Niniejsza norma europejska ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Określono wymagania dotyczące następujących aspektów okablowania stosowanego w technice informatycznej: a) specyfikacji instalacji, dokumentacji i procedury zapewnienia jakości; b) dokumentacji; c) obsługi i konserwacji

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 21-05-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości
Data publikacji 30-07-2010
Data wycofania 06-08-2018
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-1:2009 - wersja angielska
ICS 35.110
Zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02E, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E, PN-EN 50174-1:2010/A2:2015-02P, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011P