PN-EN 50174-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Zakres

Określono wymagania dotyczące planowania i wykonywania okablowania stosowanego w technice informatycznej. Niniejsza norma ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego wewnątrz budynków, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Przedstawiono szczegółowe rozważania umożliwiające zadawalającą instalację i działanie okablowania informatycznego. Nie uwzględniono specyficznych wymagań mających zastosowanie do innych systemów okablowania (np. okablowania instalacji elektrycznej); jednakże, wzięto pod uwagę wpływ innych systemów okablowania na okablowanie informatyczne (i odwrotnie) oraz podano ogólne rady. Nie uwzględniono aspektów okablowania związanych z przesyłaniem sygnałów w wolnej przestrzeni (np. łącznością bezprzewodową, radiową, mikrofalową lub satelitarną). Niniejsza norma może być stosowana w przypadku środowiska, w którym występują jakieś zagrożenia, ale nie wyłącza dodatkowych wymagań, które stosuje się w specjalnych okolicznościach

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10P
View FilePN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12P

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 21-05-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50174-2:2010 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
Data publikacji 13-07-2010
Data wycofania 06-08-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-2:2009 - wersja angielska
ICS 35.110, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02E, PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12P, PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10P, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E, PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02P, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011P