PN-EN 50174-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50174-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Zakres

Określono wymagania dotyczące planowania i wykonywania okablowania stosowanego w technice informatycznej. Niniejsza norma ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego wewnątrz budynków, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Przedstawiono szczegółowe rozważania umożliwiające zadawalającą instalację i działanie okablowania informatycznego. Nie uwzględniono specyficznych wymagań mających zastosowanie do innych systemów okablowania (np. okablowania instalacji elektrycznej); jednakże, wzięto pod uwagę wpływ innych systemów okablowania na okablowanie informatyczne (i odwrotnie) oraz podano ogólne rady. Nie uwzględniono aspektów okablowania związanych z przesyłaniem sygnałów w wolnej przestrzeni (np. łącznością bezprzewodową, radiową, mikrofalową lub satelitarną). Niniejsza norma może być stosowana w przypadku środowiska, w którym występują jakieś zagrożenia, ale nie wyłącza dodatkowych wymagań, które stosuje się w specjalnych okolicznościach

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50174-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
Data publikacji 06-08-2009
Data wycofania 13-07-2010
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-2:2002 - wersja polska
ICS 35.110, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 50174-2:2010 - wersja polska