PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i podano stosowne zalecenia dotyczące następujących aspektów okablowania informatycznego:
a) planowania;
b) praktyki instalacyjnej.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich rodzajów okablowania informatycznego wewnątrz budynków (i może być stosowana do okablowania, które jest zdefiniowane jako część budynku), w tym systemów okablowania strukturalnego zaprojektowanych zgodnie z serią EN 50173.
UWAGA Planowanie i instalacja niektórych typów okablowania specyficznego dla danego zastosowania może być uzupełnione innymi normami, np. EN 50491-6-1 dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS).
Wymagania podane w Rozdziałach 4, 5 i 6 niniejszej normy nie zależą od typu pomieszczeń chyba że są uzupełnione o wymagania charakterystyczne dla typu pomieszczeń.
W niniejszej Normie Europejskiej:
1) uszczegółowiono rozważania dotyczące zadowalającej instalacji i eksploatacji okablowania informatycznego;
2) opisano metodologię oceny przestrzeni, tras kablowych (i systemów tras kablowych) oraz okablowania (zarówno zainstalowanego jak i planowanego) w celu wspierania zdalnych celów związanych z zasilaniem;
3) wykluczono specyficzne wymagania mające zastosowanie do innych systemów okablowania (np. okablowania zasilającego); jednak wzięto pod uwagę skutki innych systemów okablowania mogących wpływać na instalacje okablowania informatycznego (i na odwrót) oraz podano ogólne wskazówki;
4) wykluczono aspekty instalacji związanej z transmisją sygnałów w wolnej przestrzeni między nadajnikami, odbiornikami lub związanymi z nimi systemami antenowymi.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w pewnych środowiskach niebezpiecznych. Nie wyklucza to dodatkowych wymagań, które mają zastosowanie w szczególnych okolicznościach określonych dla np. zasilania elektrycznego i zelektryfikowanych linii kolejowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 - wersja polska, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - wersja polska, PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - wersja polska, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 - wersja polska, PN-EN 50174-2:2010 - wersja polska
ICS 35.110, 91.140.50