PN-EN ISO 13370:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody obliczania współczynników przenoszenia ciepła i strumieni ciepła przez elementy budynku w kontakcie cieplnym z gruntem, łącznie z podłogami typu płyta na gruncie, podłogami podniesionymi i podziemiami. Stosuje się go w odniesieniu do elementów budynku, lub ich części, poniżej poziomej płaszczyzny w ścianach ograniczających budynki usytuowane:
— na poziomie wewnętrznej powierzchni podłogi - dla podłóg typu płyta na gruncie, podłóg podniesionych
i podziemi nieogrzewanych;
UWAGA 1 W niektórych przypadkach systemy wymiarów zewnętrznych definiują granicę przy niższej powierzchni płyty na gruncie.
— przy poziomie zewnętrznej powierzchni gruntu - dla podziemi ogrzewanych.
W niniejszym dokumencie podano obliczenia części stanu ustalonego przenoszenia ciepła (przeciętne roczne strumienie ciepła) i część wynikającą z rocznych okresowych zmian temperatury (sezonowe zmiany strumienia ciepła wokół przeciętnej rocznej). Te sezonowe zmiany określono na podstawie zmian miesięcznych,
a postanowień niniejszego dokumentu nie stosuje się do krótszych przedziałów czasu, z wyjątkiem stosowania ich do dynamicznych programów symulacyjnych podanych w Załączniku D.
UWAGA 2 W Tablicy 1 we Wprowadzeniu przedstawiono względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB, w kontekście modułowej struktury określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13370:2017-09 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania
Data publikacji 22-10-2019
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 13370:2017 [IDT], ISO 13370:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13370:2008 - wersja polska
ICS 91.120.10