PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę obliczania oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów, przez które ciepło jest przenoszone do gruntu oraz komponentów, przez które ma przenikać powietrze.
Metodę obliczania oparto na odpowiednich projektowych współczynnikach przewodzenia ciepła lub projektowych oporach cieplnych materiałów i wyrobów dla rozpatrywanego zastosowania.
Metodę stosuje się do komponentów i elementów składających się z warstw jednorodnych cieplnie (które mogą zawierać warstwy powietrza).
W niniejszym dokumencie podano także przybliżoną metodę, którą można stosować do elementów zawierających warstwy niejednorodne, łącznie z efektem metalowych łączników, za pomocą członów korekcyjnych podanych
w Załączniku E. Inne przypadki, gdy izolacja zawiera metalowe mostki cieplne, są poza zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, podano względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB,
w kontekście modułowej struktury określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja polska
Tytuł Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania
Data publikacji 06-10-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 6946:2017 [IDT], ISO 6946:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6946:2008 - wersja polska
ICS 91.120.10