PN-EN ISO 13786:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano charakterystyki związane z dynamicznym zachowaniem cieplnym kompletnych komponentów budowlanych i metody ich obliczania. Podano również informacje na temat materiałów budowlanych wymaganych do zastosowania elementu budynku. Ponieważ charakterystyki zależą od sposobu łączenia materiałów w formę komponentów budowlanych, niniejszy dokument nie ma zastosowania do materiałów budowlanych lub niedokończonych komponentów budowlanych.
Definicje podane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do każdego komponentu budynku. Uproszczona metoda obliczania jest przewidziana dla płaskich komponentów składających się z płaskich warstw w większości/głównie jednorodnych materiałów budowlanych.
W Załączniku C podano prostsze metody szacowania pojemności cieplnych w niektórych ograniczonych przypadkach. Metody te są odpowiednie do określania dynamicznych właściwości cieplnych wymaganych do oszacowania wykorzystania energii. Te przybliżenia nie są jednak odpowiednie dla charakterystyki wyrobu.
UWAGA W Tablicy 1 we Wprowadzeniu podano względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13786:2017-09 - wersja polska
Tytuł Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania
Data publikacji 06-10-2020
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 13786:2017 [IDT], ISO 13786:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13786:2008 - wersja polska
ICS 91.120.10, 91.060.01