PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody obliczania do oceny:
a) (jawnego) zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia na podstawie obliczeń godzinowych lub miesięcznych;
b) utajonego zapotrzebowania na energię do odwilżania/nawilżania na podstawie obliczeń godzinowych lub miesięcznych;
c) temperatury wewnętrznej na podstawie obliczeń godzinowych;
d) jawnego obciążenia grzewczego i chłodniczego na podstawie obliczeń godzinowych;
e) wilgotności i utajonego obciążenia cieplnego do odwilżania/nawilżania na podstawie obliczeń godzinowych;
f) projektowego jawnego obciążenia grzewczego i chłodniczego oraz projektowego utajonego obciążenia cieplnego z wykorzystaniem przedziału obliczania godzinowego;
g) warunki powietrza nawiewanego w celu zapewnienia niezbędnego nawilżania i odwilżania.
Metody obliczania można stosować w odniesieniu do budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych, lub ich części, zwanych „budynkiem” lub „obiektem oceny”.
Niniejszy dokument zawiera także specyfikacje do oceny stref cieplnych w budynku lub w części budynku. Obliczanie wykonuje się dla strefy cieplnej. W obliczeniach można założyć, że strefy cieplne są sprzężone cieplnie lub nie.
Opracowano metody obliczania podstawowych obciążeń energetycznych i zapotrzebowania, bez powiązania z określonymi technicznymi systemami budynku, oraz do obliczania właściwych dla systemu obciążeń energetycznych i zapotrzebowania, w tym oddziaływania z określonymi systemami. Procedury obliczania godzinowego można również wykorzystać jako podstawę do obliczeń z bardziej rozbudowanymi opcjami sterowania systemem.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do budynków na etapie projektowania, do nowych budynków po zakończeniu budowy oraz do istniejących budynków w fazie użytkowania.
UWAGA W Tablicy 1, we Wprowadzeniu, podano względną pozycję niniejszego dokumentu w zestawie norm EPB,
w kontekście modułowej struktury określonej w ISO 52000 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania
Data publikacji 19-11-2020
Liczba stron 212
Grupa cenowa XE
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52016-1:2017 [IDT], ISO 52016-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13791:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 13791:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 13790:2009 - wersja polska, PN-EN 15255:2011 - wersja polska, PN-EN ISO 13792:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 13792:2012 - wersja angielska, PN-EN 15265:2011 - wersja polska
ICS 91.120.10