PN-EN 12404:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Ocena efektywności fungicydów do zapraw murarskich w zapobieganiu przed wrastaniem w drewno grzyba domowego właściwego Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray -- Metoda laboratoryjna

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania skuteczności środka ochrony, nanoszonego na górną powierzchnię badanej próbki zaprawy murarskiej, w zapobieganiu przedostawaniu się rozkładu suchego przez zabezpieczoną zaprawę przy ekspozycji na działanie grzyba testowego.
Niniejsza metoda ma zastosowanie tylko do fungicydów do murów stosowanych, jako roztwór właściwy środka ochrony w wodzie lub olej rozcieńczony w emulsji wodnej. Nie ma ona zastosowania do prętów, past i innych podobnych środków ochrony. Niniejszą metodę stosuje się do środków ochrony używanych do murów przez smarowanie, natryskiwania i / lub metodą zastrzykową lub domieszanych do zapraw murarskich i tynków do murów.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12404:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Ocena efektywności fungicydów do zapraw murarskich w zapobieganiu przed wrastaniem w drewno grzyba domowego właściwego Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray -- Metoda laboratoryjna
Data publikacji 09-11-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 185, Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 12404:2020 [IDT]
ICS 71.100.50