PN-EN 13823:2020-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13823+A1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę badania w celu określenia skuteczności działania w zakresie reakcji na ogień wyrobów konstrukcyjnych z wyłączeniem posadzek i z wyłączeniem wyrobów, które są wskazane
w rozporządzeniu delegowanym (EU) 2016/364, przy oddziaływaniu termicznym pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI). Procedury obliczeniowe podane są w Załączniku A. Informacje o precyzji metody badań podane są w Załączniku B. Procedury wzorcowania podane są w Załącznikach C i D, przy czym Załącznik C jest normatywny.
UWAGA Niniejszy dokument został opracowany w celu określania skuteczności działania w zakresie reakcji na ogień wyrobów zasadniczo płaskich. Postępowanie z niektórymi rodzinami wyrobów, np. wyrobów liniowych (rur, przewodów, kabli itp.) może wymagać opracowania specjalnych zasad.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13823:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
Data publikacji 02-11-2020
Data wycofania 23-12-2022
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13823:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 13823+A1:2022-12 - wersja angielska