PN-EN 13501-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

Zakres

W niniejszym dokumencie określono procedurę klasyfikacyjną w zakresie reakcji na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych, łącznie z wyrobami wbudowanymi w elementy budynków, za wyjątkiem kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych, które są objęte normą EN 13501-6.
Wyroby są rozpatrywane w odniesieniu do warunków ich końcowego zastosowania.
Niniejszy dokument dotyczy trzech, traktowanych w tym dokumencie oddzielnie, kategorii:
 wyrobów budowlanych, z wyjątkiem podłóg i liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur;
 podłóg;
 liniowych wyrobów do izolacji cieplnej rur.
UWAGA Do oznakowania CE wyrobów budowlanych w odniesieniu do Rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych ((EC) 305/2011) opcja NPD może być zastosowana, gdy właściwości w zakresie reakcji na ogień nie są deklarowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13501-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
Data publikacji 04-02-2019
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13501-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13501-1+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50