PN-EN 13501-2:2016-07 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13501-2:2023-09 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynku na podstawie wyników badań odporności ogniowej i dymoszczelności pozostających w zakresie bezpośredniego zastosowania odpowiedniej metody badania. Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy:
a) elementów nośnych niepełniących funkcji oddzielającej w przypadku pożaru:
ścian;
stropów;
dachów;
belek;
słupów;
balkonów;
kładek dla pieszych;
schodów.
b) elementów nośnych pełniących funkcję oddzielającą w przypadku pożaru, zawierających lub niezawierających przeszklenia, instalacje i osprzęt:
ścian;
stropów;
dachów;
podłóg podniesionych.
c) wyrobów i systemów do zabezpieczeń elementów lub części obiektów:
sufitów nie stanowiących samodzielnej przegrody o określonej odporności ogniowej; ogniochronnych powłok, okładzin i ekranów;
d) elementów nienośnych lub nienośnych części obiektów, zawierających lub niezawierających przeszklenia, instalacje i osprzęt:
ścian działowych;
fasad (ścian osłonowych) i ścian zewnętrznych;
sufitów stanowiących samodzielną przegrodę o określonej odporności ogniowej;
drzwi i żaluzji przeciwpożarowych oraz ich zamykaczy;
drzwi dymoszczelnych;
systemów transportowych i ich zamknięć;
uszczelnień przejść instalacyjnych;
uszczelnień złączy liniowych;
kanałów i szybów instalacyjnych;
kominów.
e) okładzin ściennych i sufitowych cechujących się zdolnością do zabezpieczania ogniochronnego.
f) drzwi przystankowe do dźwigów badane według EN 81-58 są wyłączone z niniejszej Normy Europejskiej. Drzwi przystankowe do dźwigów badane według EN 1634-1 są klasyfikowane zgodnie z 7.5.5.
Odpowiednie metody badań, które zostały opracowane dla tych elementów, zestawiono w Rozdziałach 2 i 7.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13501-2:2016-07 - wersja polska
Tytuł Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
Data publikacji 15-12-2017
Data wycofania 14-09-2023
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13501-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13501-2+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 13501-2:2023-09 - wersja angielska