PN-EN 13501-4:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę klasyfikacji elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu na podstawie wyników badań odporności ogniowej mieszczących się w zakresie zastosowania odpowiednich metod badań. Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.
Wyrobami, których dotyczy niniejsza Norma Europejska są:
― przewody wentylacyjne do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu;
― klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu;
― kurtyny dymowe;
― mechaniczne urządzenia wentylacyjne do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (wentylatory) wraz
z elementami przyłączeniowymi;
― grawitacyjne urządzenia wentylacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.
Właściwe dokumenty, zawierające odpowiednie metody badań opracowanych dla tych wyrobów, wymieniono w Rozdziale 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13501-4:2016-07 - wersja polska
Tytuł Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
Data publikacji 01-09-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13501-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13501-4+A1:2010 - wersja polska
ICS 13.220.50