PN-EN ISO 20049-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie samonagrzewania biopaliw w postaci peletów -- Część 1: Kalorymetria izotermiczna

Zakres

Niniejszy dokument:
a) określa ogólną procedurę ilościowego oznaczania spontanicznego wytwarzania ciepła z peletów z biopaliw stałych przy użyciu kalorymetrii izotermicznej;
b) określa procedurę testu kwalifikacyjnego dla peletów drzewnych przy użyciu urządzenia
w temperaturze 60 °C;
c) ustala procedury pobierania i postępowania z próbkami peletów z biopaliwa stałego przed analizą samorzutnego wytwarzania ciepła, oraz
d) podaje wytyczne dotyczące zastosowania i wykorzystania kalorymetrii izotermicznej do obliczania szybkości reakcji całkowitej wytwarzania ciepła w peletach biopaliw stałych.
Procedura podana w tym dokumencie określa ilościowo moc cieplną (przepływ ciepła) próbki podczas badania, nie identyfikuje źródła samonagrzewania w analizowanej próbce.
Dane dotyczące spontanicznego wytwarzania ciepła określone za pomocą tego dokumentu są związane tylko z określoną jakością i wiekiem materiału próbki. Wyniki są specyficzne dla produktu.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie peletów z biopaliw stałych.
Informacje uzyskane przy zastosowaniu tego dokumentu są przeznaczone do wykorzystania w kontroli jakości oraz w ocenach zagrożeń i ryzyka związanych z procedurami podanymi w ISO 20024: 2020.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20049-1:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Oznaczanie samonagrzewania biopaliw w postaci peletów -- Część 1: Kalorymetria izotermiczna
Data publikacji 04-11-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN ISO 20049-1:2020 [IDT], ISO 20049-1:2020 [IDT]
ICS 27.190, 75.160.40