PN-EN 953+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Zakres

Określono najważniejsze wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon przewidzianych głównie do ochrony osób przed zagrożeniami mechanicznymi. Zwrócono uwagę na zastosowanie osłon do ograniczenia narażenia na zagrożenia niemechaniczne. Podano zasady doboru osłon. Wprowadzono zmiany we Wprowadzeniu, Rozdziałach 2-9, Bibliografii i Załączniku ZA oraz dodano Załącznik informacyjny ZB. W Załączniku ZA podano powiązania normy z Dyrektywą UE 98/37/WE, zmienioną przez 98/79/WE. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 953+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych
Data publikacji 25-09-2009
Data wycofania 14-03-2016
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 953:1997+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 953:1999 - wersja polska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja angielska, PN-EN ISO 14120:2016-03 - wersja polska