PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sprawdzanie obejmuje oględziny i przeprowadzenie prób. Podano metody pomiaru rezystancji izolacji podłóg i ścian, sprawdzania urzadzeń ochronnych różnicowoprądowych, pomiaru rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze
Data publikacji 16-03-2000
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-6-61:1986 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/AMD1:1993 [IDT], IEC 60364-6-61:1986/AMD2:1997 [IDT], HD 384.6.61 S1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-61:1993 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska, PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska