PN-E-05009-61:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

Zakres

Podano szczegółowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznej, która podczas montażu i/lub przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia spełnienia wymagań bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-05009-61:1993 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze
Data publikacji 12-07-1993
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Zastępuje PN-E-04300:1988 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska