PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sprawdzanie powinno być dokonywane za pomocą oględzin i prób. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, pomiaru rezystancji uziemienia i pomiaru impedancji pętli zwarciowej

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Data publikacji 24-12-2008
Data wycofania 15-07-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-6:2007 [IDT], IEC 60364-6:2006 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-6:2007 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska, PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska