PN-HD 60364-6:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Zakres

Podano wymagania dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Sprawdzanie powinno być dokonywane za pomocą oględzin i prób. Przedstawiono metody probiercze dotyczące pomiaru rezystancji podłóg i ścian, sprawdzania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, pomiaru rezystancji uziemienia i pomiaru impedancji pętli zwarciowej

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-6:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Data publikacji 18-04-2007
Data wycofania 24-12-2008
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-6:2007 [IDT], IEC 60364-6:2006 [MOD]
Zastępuje PN-HD 384.6.61 S2:2006 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-6:2008 - wersja polska