PN-EN 60519-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60519-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych urządzeń elektrotermicznych, które mają zastosowanie w urządzeniach elektrotermicznych w zakresie napięć od 3600 V prądu przemiennego lub 5000 V prądu stałego. Podano definicje 33 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60519-1:2005 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-06-2005
Data wycofania 20-05-2011
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 60519-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
Zastępuje PN-EN 60519-1:2004 - wersja angielska
ICS 25.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 60519-1:2011 - wersja angielska