PN-EN 60519-2:2008 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych

Zakres

Dotyczy urządzeń grzejnych rezystancyjnych pośrednich oraz urządzeń grzejnych rezystancyjnych bezpośrednich pracujących w zakresie napięć 1 i 2. Podano podział urządzeń elektrotermicznych według zakresów napięć oraz klasyfikację urządzeń pod względem zakresów częstotliwości oraz informacje dotyczące przeglądu, odbioru, eksploatacji i utrzymania ich w ruchu

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60519-2:2008 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych
Data publikacji 31-01-2008
Data wycofania 04-07-2019
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 78, Elektrotermii Przemysłowej
Wprowadza EN 60519-2:2006 [IDT], IEC 60519-2:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60519-2:2006 - wersja angielska
ICS 25.180.10