PN-EN 62054-21:2006 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterujących

Zakres

Określa szczegółowe wymagania dla badań typu nowo wyprodukowanych wnętrzowych zegarów sterujących z rezerwą chodu, które są używane do sterowania obciążeniem (elektrycznym), wielotaryfowymi licznikami i wskaźnikami mocy maksymalnej urządzeń do pomiaru energii elektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62054-21:2006 - wersja polska
Tytuł Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterujących
Data publikacji 12-10-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62054-21:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 62054-21:2005 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-EN 62054-21:2006/A1:2017-07E