PN-E-08350-7:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-7:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

Zakres

Określono wymagania, metody badań oraz kryteria zadziałania punktowych czujek dymu stosowanych w systemach wykrywania pożaru i alarmowania. Podano wymagania dotyczące czujek sterowanych programowo oraz wymagania dotyczące badań środowiskowych oraz kompatybilności elektromagnetycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-08350-7:2000 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 22-07-2002
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Zastępuje PN-M-51004-07:1992 - wersja polska, PN-M-51004-09:1992 - wersja polska
ICS 13.220, 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 54-7:2002 - wersja angielska