PN-EN 13675+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

Zakres

W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w pełni zautomatyzowanego urządzenia stosowanego w procesie kształtowania rur, walcowania i wykańczania (zwanego dalej "urządzeniem"). Określono w niej przewidywalne, znaczące zagrożenia, sytuacje zagrożenia i wypadki spowodowane pracą urządzeń i poszczególnych maszyn, stanowiących linię produkcyjną; nie określono pełnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdej maszyny. Wyszczególniono środki zapobiegawcze dla uniknięcia zagrożenia lub zmniejszenia ryzyka. Dotyczy nie tylko warunków, w jakich zamierza się stosować urządzenia mechaniczne, lecz także uwzględniono w niej inne warunki, przewidywane przez wytwórcę, takie jak przewidywane defekty, wadliwe działanie, niewłaściwe zastosowanie. W niniejszej normie europejskiej określono wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w projektowaniu, montażu, transporcie, uruchamianiu, eksploatacji, utrzymaniu ruchu i wycofywaniu urządzeń z eksploatacji. W niniejszej normie założono, że urządzenia są obsługiwane i utrzymywane przez właściwie wyszkolony i kompetentny personel. Dopuszcza się ręczną interwencję w ustawienie, regulację i utrzymanie ruchu, jako element prawidłowego użytkowania tych maszyn. W niniejszej normie założono, że maszyny użytkowane są przy właściwym oświetleniu stanowiska roboczego, zgodnie z pr EN 12464-1 lub przepisami lokalnymi. Niniejszą normę stosuje się do: Automatycznie sterowanych urządzeń i wyposażenia do produkcji metalowych rur bez szwu, wykańczanych na gorąco i na zimno oraz rur spawanych. Wykaz maszyn, które mogą wchodzić w skład różnych instalacji przedstawiony jest w załączniku D (informacyjnym). Niniejsza norma dotyczy: Rur bez szwu wykańczanych na gorąco: od załadunku materiału do pieca grzewczego przez procesy walcowania aż do końca procesu wytwarzania, z wyjątkiem pośrednich urządzeń w ciągu technologicznym do magazynowania lub wykańczalni

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13675+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni
Data publikacji 09-05-2012
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 13675:2004+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13675+A1:2010 - wersja angielska
ICS 77.180