PN-EN 13126-5+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 5: Okucia ograniczające otwarcie okien i drzwi balkonowych

Zakres

W niniejszej części normy EN 13126 określono wymagania oraz metody badań dotyczące trwałości, wytrzymałości, zabezpieczenia i działania okuć ograniczających otwarcie okien i drzwi balkonowych.
Niniejsza część EN 13126 ma zastosowanie tylko do okuć ograniczających otwarcie:
• okien i drzwi balkonowych uchylno-rozwieranych, rozwierano-uchylnych, tylko rozwieranych lub tylko uchylnych
• okien przechylnych i obrotowych
• okien odchylnych oraz okien i drzwi balkonowych rozwieranych (otwieranych na zewnątrz),
jeśli ograniczenie otwarcia występuje w specyfikacjach załączników A, E lub G do normy
EN 1191:2012 zgodnie z zamierzonym zastosowaniem określonym przez producenta.
UWAGA 1 Ograniczniki otwarcia lub odwrócenia skrzydła mogą być odrębnym okuciem lub stanowić integralną część okucia, np. część mechanizmu operacyjnego lub integralną część zawiasy.
UWAGA 2 Okna mogą być wyposażone w więcej niż jeden ogranicznik.
UWAGA 3 W wymaganiach objętych niniejszą normą uwzględniono potrzeby związane z bezpieczeństwem dzieci. Poza zakresem niniejszej normy znajdują się ograniczniki okienne chroniące dzieci, przeznaczone do instalowania przez końcowego użytkownika. Dlatego, dla sklepów budowlanych sieci DYI – patrz PC398 i EN 16281.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13126-5+A1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 5: Okucia ograniczające otwarcie okien i drzwi balkonowych
Data publikacji 23-12-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13126-5:2011+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13126-5:2012 - wersja niemiecka, PN-EN 13126-5:2012 - wersja angielska
ICS 91.190