PN-EN 13126-6:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geometrii (z rozwórką cierną lub bez niej)

Zakres

W niniejszej części EN 13126 podano wymagania i metody badań, dotyczące trwałości, wytrzymałości, zabezpieczenia i funkcji, mechanicznych zawias rozwórkowych o zmiennej / równoległej geometrii (z systemem przytrzymywania ciernego lub bez niego) – które z nich są zamontowane, z integralnymi ogranicznikami lub bez nich, zgodnie z powszechnymi zastosowaniami, jak pokazano w informacyjnym Załączniku D. Za pomocą niniejszej normy, użytkownik określonego badanego okucia może przyjąć, że przy prawidłowym użytkowaniu, zawiasy okienne rozwórkowe o zmiennej / równoległej geometrii (z systemem przytrzymywania ciernego lub bez niego), spełniają ustalone wymagania. UWAGA 1 Ramiona / zawiasy rozwórkowe równoważące nie stanowią systemu ciernego. UWAGA 2 W rozumieniu niniejszej normy, system cierny jest osiągany płytkami ciernymi lub podobnymi elementami.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13126-6:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geometrii (z rozwórką cierną lub bez niej)
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13126-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13126-6:2009 - wersja angielska, PN-EN 13126-6:2009 - wersja niemiecka
ICS 91.190