PN-EN 590:2013-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące oleju napędowego do pojazdów samochodowych będącego przedmiotem obrotu. Niniejsza norma ma zastosowanie do oleju napędowego do pojazdów samochodowych przeznaczonego do stosowania w pojazdach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, zaprojektowanych do zasilania olejem napędowym do pojazdów samochodowych zawierającym do 7,0 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
UWAGA W niniejszej Normie Europejskiej terminy „% (m/m)“ oraz „% (V/V)“ oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy lub ułamek objętościowy.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 590:2013-12/AC:2014-04P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 590:2013-12 - wersja polska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 16-12-2014
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 590:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 590+A1:2011 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielska, PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04P