PN-EN ISO 10370:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie pozostałości po koksowaniu -- Metoda mikro

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa metodę oznaczania pozostałości po koksowaniu w zakresie od 0,10 %(m/m) do 30,0 %(m/m), powstałej po odparowaniu i rozkładzie termicznym przetworów naftowych w ustalonych warunkach.

UWAGA 1 Wartość pozostałości po koksowaniu stanowi przybliżenie tendencji przetworów naftowych do tworzenia osadów koksowych w podobnych warunkach rozkładu i może być użyteczna w ocenie względnej tendencji do tworzenia koksu w obrębie tej samej klasy produktów. W takim przypadku wyniki należy interpretować rozważnie.

W przypadku produktów, które mogą dawać pozostałość po koksowaniu przekraczającą 0,10 %(m/m), wyniki badania są równoważne wynikom pozostałości po koksowaniu uzyskanym metodą Conradsona (patrz ISO 6615 [1]) w zakresie od 0,10 (m/m) do 25,0 (m/m) (szczegóły patrz Załącznik A).

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie także dla przetworów naftowych, składających się głównie z destylatów, które mogą dawać pozostałość po koksowaniu poniżej 0,10 %(m/m). W przypadku takich przetworów, przed analizą, przygotowywana jest próbka w postaci 10 %(V/V) pozostałości po destylacji według procedury opisanej w 7.3.1 i 7.3.2.

Zarówno składniki tworzące popiół, zdefiniowane w ISO 6245 [2] jak i nielotne dodatki obecne w próbce, sumują się do wartości pozostałości po koksowaniu i są uwzględniane w całkowitej raportowanej wartości.

UWAGA 2 Obecność organicznych azotanów będących składnikiem niektórych paliw destylatowych spowoduje uzyskiwanie nieprawidłowo wysokich wartości pozostałości po koksowaniu. Obecność azotanów alkilowych w paliwie może być wykryta przy użyciu ISO 13759. [3]

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10370:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie pozostałości po koksowaniu -- Metoda mikro
Data publikacji 17-12-2014
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 10370:2014 [IDT], ISO 10370:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10370:1999 - wersja polska
ICS 75.080