PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 590:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań dotyczące oleju napędowego do pojazdów samochodowych będącego przedmiotem obrotu. Niniejsza norma ma zastosowanie do oleju napędowego do pojazdów samochodowych przeznaczonego do stosowania w pojazdach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, zaprojektowanych do zasilania olejem napędowym do pojazdów samochodowych zawierającym do 7,0 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

UWAGA W niniejszej Normie Europejskiej symbole „% (m/m)” i „% (V/V)” są używane odpowiednio do wyrażania ułamka masowego i ułamka objętościowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 30-06-2017
Data wycofania 30-08-2022
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 590:2013+A1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 590:2013-12 - wersja polska, PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04 - wersja polska, PN-EN 590:2013-12/AC:2014-04 - wersja angielska, PN-EN 590:2013-12/Ap1:2014-10 - wersja angielska, PN-EN 590:2013-12 - wersja angielska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 590:2022-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E