PN-EN 590:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metody badań dotyczące oleju napędowego do pojazdów samochodowych będącego przedmiotem obrotu i dostaw. Niniejszy dokument ma zastosowanie do oleju napędowego do pojazdów samochodowych przeznaczonego do stosowania w pojazdach wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, zaprojektowanych do zasilania olejem napędowym do pojazdów samochodowych zawierającym do 7,0 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenia „% (m/m)“ oraz „% (V/V)“ są używanie do przedstawienia, odpowiednio, ułamka masowego lub ułamka objętościowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 590:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 30-08-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 590:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja polska, PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11 - wersja angielska, PN-EN 590+A1:2017-06 - wersja angielska, PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09 - wersja polska
ICS 75.160.20