PN-ISO 11009:2022-08 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oceny odporności smaru plastycznego na wymywanie wodą
w łożysku w temperaturze badania 38 °C oraz 79 °C, w określonych warunkach laboratoryjnych.

Niniejsza metoda badania umożliwia oszacowanie odporności smarów na wymywanie z łożysk kulkowych w określonych warunkach badania. Dotychczas nie ustalono formalnej korelacji z wynikami badań uzyskanymi podczas eksploatacji.

Niniejszy dokument jest używany dla celów rozwoju i specyfikacji.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenie „% (m/m)” jest używane do przedstawiania ułamka masowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11009:2022-08 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i środki smarowe -- Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą
Data publikacji 08-08-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 11009:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11009:2011 - wersja polska
ICS 75.100