PN-EN ISO 22081:2021-07 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) --Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zasady definiowania i interpretacji ogólnych specyfikacji geometrycznych
i ogólnych specyfikacji wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych zdefiniowanych zgodnie z ISO 8015:2011, 5.12.
Specyfikacje ogólne zdefiniowane w innych normach oraz powiązania z tymi normami nie są objęte niniejszym dokumentem.
Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych (liniowych lub kątowych) zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie do elementów integralnych (w tym elementów wymiarowalnych).
Specyfikacje te nie mają zastosowania do elementów pochodnych lub linii integralnych (patrz ISO 17450-1, w której podano definicje elementów integralnych i elementów pochodnych).
Wymiary inne niż wymiary liniowe albo kątowe zewnętrzne lub wewnętrzne (patrz ISO 14405-2) nie są objęte niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22081:2021-07 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) --Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych
Data publikacji 21-11-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 22081:2021 [IDT], ISO 22081:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 22768-2:1999 - wersja polska
ICS 17.040.40