PN-EN ISO 14405-1:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne

Zakres

W niniejszej części ISO 14405 ustanowiono domyślny operator specyfikacji (patrz ISO 17450-2) dla wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego i zdefiniowano pewną liczbę specjalnych operatorów specyfikacji wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego dla elementów wymiarowalnych, jak np. „walec”, „sfera”, „torus”, „okrąg”, „dwie naprzeciwległe płaszczyzny równoległe”, lub „dwie naprzeciwległe proste równoległe”.
Zdefiniowano także modyfikatory specyfikacji i oznaczenia rysunkowe tych wymiarów liniowych wewnętrznych lub zewnętrznych.
Niniejsza część ISO 14405 dotyczy następujących wymiarów liniowych wewnętrznych lub zewnętrznych:
a) wymiar lokalny:
― wymiar dwu punktowy;
― wymiar sferyczny;
― wymiar przekroju;
― wymiar fragmentu;
b) wymiar globalny:
― wymiar liniowy globalny bezpośredni:
― wymiar najmniejszych kwadratów;
― wymiar największy wpisany;
― wymiar najmniejszy opisany;
― wymiar minimax;
― wymiar liniowy globalny pośredni;
c) wymiar obliczony:
― średnica obwodowa;
― średnica powierzchniowa;
― średnica objętościowa;
d) wymiar uporządkowany:
― wymiar największy;
― wymiar najmniejszy;
― wymiar średni;
― wymiar środkowy,
― wymiar środka zakresu;
― zakres wymiarów;
― odchylenie standardowe wymiarów.
W niniejszej części ISO 14405 zdefiniowano tolerancje wymiarów wewnętrznych lub zewnętrznych liniowych dla następujących przypadków:
― odchyłka graniczna + i/lub – (np. 0/–0,019);
― wymiar graniczny górny (ULS) i/lub wymiar graniczny dolny (LLS) (np. 15,2 max., 12 min. lub 30,2/30,181);
― kod ISO klasy tolerancji zgodny z ISO 286-1 (np. 10h6);
z modyfikatorami lub bez nich.
Niniejsza część ISO 14405 zawiera zbiór narzędzi do wyrażania różnych typów charakterystyk wymiarów wewnętrznych lub zewnętrznych. Nie przedstawia żadnych informacji na temat związku między funkcją lub użytkiem a charakterystyką wymiaru wewnętrznego lub zewnętrznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14405-1:2016-12 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Data publikacji 16-11-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14405-1:2016 [IDT], ISO 14405-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14405-1:2011 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14405-1:2011 - wersja angielska
ICS 17.040.40