PN-EN 60754-2:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

Zakres

W niniejszej części IEC 60754 określono sprzęt i sposób oznaczania potencjalnej korozyjności gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych, które wykonuje się przez pomiar kwasowości (pH) i konduktywności wodnego roztworu gazów powstałych w wyniku spalania. Ogólna metoda opisana w niniejszej normie jest przeznaczona do badania poszczególnych elementów budowy kabli i przewodów. Podano wzory do obliczania udziałów wagowych kombinacji materiałów wchodzących w skład danego kabla lub przewodu. Zastosowanie niniejszej metody umożliwia weryfikację odpowiednich wymagań dotyczących zarówno poszczególnych elementów kabla i przewodu lub kombinacji tych elementów określonych w odpowiednich specyfikacjach. Zawarta w niniejszej normie uproszczona metoda badania poszczególnych elementów kabla lub przewodu służy wyłącznie do wykazania, jeśli jest wymagane, zgodności z określonymi właściwościami wymaganymi w kontroli jakości.
UWAGA 1 W odpowiednich normach dotyczących kabli i przewodów powinno być określone, które ich elementy należy zbadać i jaką metodę obliczeniową (patrz Rozdział 8) należy zastosować w przypadkach spornych.
UWAGA 2 Niniejszą metodę można stosować do materiałów służących do produkcji kabli lub przewodów, ale deklaracja dotycząca właściwości takiego wyrobu nie powinna być oparta na tym badaniu.
UWAGA 3 W niniejszej normie termin "kabel elektryczny" obejmuje wszystkie kable i przewody zawierające metalowe żyły izolowane służące do przesyłania energii elektrycznej lub sygnału.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60754-2:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60754-2:2014 [IDT], IEC 60754-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50267-1:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-1:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-3:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-2:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09E