PN-EN 60754-1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów

Zakres

W niniejszej części IEC 60754 określono aparaturę i sposób oznaczania ilościowego halogenowodorów, oprócz fluorowodoru, wydzielających się podczas spalania mieszanek na bazie halogenowanych polimerów i mieszanek zawierających halogenowane dodatki, pobranych z kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych.
UWAGA 1 Niniejsza metoda jest nieodpowiednia do oznaczania fluorowodoru. Właściwą metodę podano w IEC 60684-2.
UWAGA 2 Niniejszą metodę można stosować do materiałów służących do produkcji kabli lub przewodów, ale deklaracja dotycząca właściwości takiego wyrobu nie powinna być oparta na tym badaniu.
UWAGA 3 W odpowiednich normach dotyczących kabli i przewodów powinno być określone, które ich elementy należy zbadać.
UWAGA 4 W niniejszej normie termin "kabel elektryczny" obejmuje wszystkie kable i przewody zawierające metalowe żyły izolowane służące do przesyłania energii elektrycznej lub sygnału.
Metoda podana w niniejszej normie jest przeznaczona do badania poszczególnych elementów budowy kabli i przewodów. Zastosowanie niniejszej metody umożliwia weryfikację wymagań określonych w odpowiednich specyfikacjach dotyczących poszczególnych elementów budowy kabli i przewodów.
UWAGA 5 Na podstawie umowy między wytwórcą a nabywcą można zastosować metodykę podaną w niniejszej normie do badania połączonych materiałów wchodzących w skład kabla lub przewodu, ale deklaracja dotycząca właściwości takiego wyrobu według niniejszej normy nie powinna być oparta na tym badaniu. Informacja dotycząca tej metody znajduje się w Załączniku A.
Z powodu precyzji niniejsza metoda nie jest zalecana do oznaczania halogenowodorów wydzielających się z pobranej próbki na poziomie poniżej 5 mg/g.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60754-1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60754-1:2014 [IDT], IEC 60754-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50267-2-1:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-1:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-2:2001 - wersja polska, PN-EN 50267-2-3:2001 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40