PN-EN 61034-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura

Zakres

Podano szczegółowy opis aparatury stosowanej do pomiarów emisji dymów wydzielających się podczas spalania przewodów lub kabli elektrycznych oraz światłowodowych w określonych warunkach, na przykład w postaci ułożonej poziomo wiązki. Przepuszczalność światła w warunkach badania podczas spalania płomieniem lub żarzenia może służyć do porównania różnych typów przewodów lub stwierdzenia zgodności z poszczególnymi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61034-1:2010 - wersja polska
Tytuł Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura
Data publikacji 04-10-2010
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 61034-1:2005 [IDT], IEC 61034-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61034-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 61034-1:2010/A1:2014-07E, PN-EN 61034-1:2010/A1:2014-07P