PN-EN 61034-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania

Zakres

Podano szczegółowy opis metody pomiaru gęstości dymu powstającego podczas spalania przewodów elektrycznych lub światłowodowych w określonych warunkach. Opisano sposoby ułożenia próbek do badań, sposób ich spalania oraz podano zalecenia dotyczące wymagań związanych z oceną wyników badania

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61034-2:2010 - wersja polska
Tytuł Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania
Data publikacji 05-10-2010
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 61034-2:2005 [IDT], IEC 61034-2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61034-2:2006 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 13.220.40
Elementy dodatkowe PN-EN 61034-2:2010/A1:2014-02E, PN-EN 61034-2:2010/A1:2014-02P