PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne

Zakres

W niniejszym dokumencie pokazano niejednoznaczności spowodowane zastosowaniem specyfikacji wymiarów do nadzorowania właściwości innych niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne i korzyści z zastosowania w zamian specyfikacji geometrycznych.

Tolerowanie wymiarów można oznaczać za pomocą tolerowania ± albo specyfikacji geometrycznych.

Niejednoznaczność spowodowaną zastosowaniem tolerancji ± do wymiarów innych niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne (do tolerancji indywidualnych i tolerancji ogólnych np. według ISO 2768-1 i ISO 8062 3) wyjaśniono w Załączniku A.

UWAGA 1 Rysunki pokazane w niniejszym dokumencie ilustrują tylko tekst i nie mają przedstawiać rzeczywistych zastosowań. Rysunki są celowo uproszczone dla pokazania jedynie odpowiednich zasad.

UWAGA 2 Oznaczenia specyfikacji wymiarów, patrz poniżej:
— ISO 14405-1 dla wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— ISO 14405-3 dla wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— ISO 2538-1 oraz ISO 2538-2 dla klinów;
— ISO 3040 dla stożków.
UWAGA 3 Reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych podano w ISO 1101.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Data publikacji 01-04-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14405-2:2019 [IDT], ISO 14405-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja angielska, PN-EN ISO 14405-2:2012/Ap1:2013-10 - wersja angielska, PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja polska
ICS 17.040.10