PN-EN ISO 1302:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21920-1:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu

Zakres

Określono zasady podawania oznaczeń struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacjach technicznych wyrobów (np. na rysunkach technicznych, w specyfikacjach, w umowach, w sprawozdaniach) za pomocą symboli graficznych i oznaczań w tekstach

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1302:2004 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu
Data publikacji 09-11-2004
Data wycofania 21-06-2022
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza EN ISO 1302:2002 [IDT], ISO 1302:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1302:2002 - wersja angielska
ICS 01.100.20, 17.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21920-1:2022-06 - wersja angielska