PN-EN ISO 14405-3:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 3: Wymiary kątowe wewnętrzne i zewnętrzne

Zakres

W niniejszej części ISO 14405 ustalono domyślny operator specyfikacji wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego oraz zdefiniowano pewną liczbę specjalnych operatorów specyfikacji dla elementów wymiarowalnych z wymiarem kątowym wewnętrznym lub zewnętrznym: stożek (ścięty lub nie ścięty), klin (ścięty lub nie ścięty), dwie przeciwległe linie proste (przekrój klina/klina ściętego płaszczyzną prostopadłą do linii prostej przekroju dwóch płaszczyzn klina/klina ściętego, przekrój stożka/stożka ściętego płaszczyzną zawierającą oś stożka/stożka ściętego). Patrz Rysunek 1 oraz Rysunek 2.
W niniejszej części ISO 14405 zdefiniowano również modyfikatory specyfikacji i oznaczenia rysunkowe tych wymiarów kątowych wewnętrznych i zewnętrznych.
Niniejsza część ISO 14405 obejmuje następujące wymiary kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny lokalny:
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny między dwoma prostymi;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny częściowy;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny globalny:
— bezpośredni wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny globalny:
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny najmniejszych kwadratów;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny minimaks;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny hierarchiczny/niebezpośredni wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny globalny:
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny maksymalny;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny minimalny;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny uśredniony;
— zakres wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— środek rozstępu wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
— wymiar kątowy wewnętrzny lub zewnętrzny średni;
— odchylenie standardowe wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego.
W niniejszej części ISO 14405 zdefiniowano interpretację tolerancji wymiarów kątowych wewnętrznych i zewnętrznych oznaczonych jako:
— odchyłki graniczne + i/lub –, np. 0º /-0,5º, albo;
— oznaczone za pomocą wymiaru granicznego górnego (ULS) i/lub wymiaru granicznego dolnego (LLS), np. 35º max lub 15º min, 34º/36º,
— z modyfikatorami lub bez nich.
W niniejszej normie podano sposoby wyrażania różnych charakterystyk wymiarów kątowych wewnętrznych i zewnętrznych. Norma nie podaje informacji o zależnościach między funkcją lub zastosowaniem, a charakterystyką wymiaru kątowego

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14405-3:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 3: Wymiary kątowe wewnętrzne i zewnętrzne
Data publikacji 24-05-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14405-3:2017 [IDT], ISO 14405-3:2016 [IDT]
ICS 17.040.40