PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne

Zakres

W niniejszej części ISO 14405 pokazano zastosowanie tolerowania geometrycznego do wymiarów, które nie są wymiarami liniowymi wewnętrznymi ani zewnętrznymi, w celu uniknięcia niejednoznaczności powodowanej przez zastosowanie do tych wymiarów tolerancji ±. Dotyczy to zarówno wymiarów liniowych, jak i kątowych, poza wymiarami elementów wymiarowalnych.
Tolerowanie wymiarów można oznaczać za pomocą tolerowania ± albo tolerowania geometrycznego.
Niejednoznaczność spowodowaną przez zastosowanie tolerancji ± do wymiarów innych niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne (tolerancje indywidualne i tolerancje ogólne np. według ISO 2768-1 i ISO 8062 3) wyjaśniono w Załączniku A.
UWAGA 1 Rysunki pokazane w niniejszej części ISO 14405 ilustrują tylko tekst i nie mają przedstawiać rzeczywistych zastosowań. Rysunki są celowo uproszczone dla pokazania jedynie odpowiednich zasad.
UWAGA 2 Oznaczenia tolerancji wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych, patrz następujące normy: ISO 14405-1 wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne; ISO 2538 kliny; ISO 3040 stożki.
UWAGA 3 Reguły dotyczące tolerowania geometrycznego podane są w ISO 1101.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Data publikacji 22-11-2013
Data wycofania 01-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14405-2:2011 [IDT], ISO 14405-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 406:1993 - wersja polska
ICS 17.040.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska